Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

valvoo toimialueensa asukkaiden etuja asunto-, liikenne-, rakennusperintö- ja luonnonsuojeluasioissa sekä alueen turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä muun muassa rakennusperintö- ja luonnonsuojelulain perusteella.