Kuntalaisaloite Ramoninpuiston perustamiseksi

Jyväskylän kaupungille on jätetty Ramoninpuiston perustamiseksi kuntalaisaloite  16.1.2017. Allekirjoittajina liitteessä on 2794 asukasta.

Yhtenä tärkeänä aloitteen perusteena ovat alueella tehdyt luontoselvitykset, jotka kaavanlaatija Jussi Sievänen on unohtanut joko kiireen vuoksi tai tahallisesti luovuttaessaan kaavaluonnosehdotuksen julkisesti nähtäville.

Liito-oravat ovat pitäneet rantapuistikkoa oleskelu ja elinalueenaan useita vuosia. Vuonna 2009 tontilla on todettu elävän kolme liito-oravaa, mikä käy ilmi Taru Heikkisen Kivääritehtaan alueen luontoselvityksestä. Tieto liito-oravista saatiin vasta kun luontoselvityksiä pyydettiin kaavoittajalta 11.10. 2016. Silloin saatiin Elinan Lehtisen laajasta luontoselvityksestä vain muutama sivu. Niistä ilmeni kuitenkin, että maaliskuussa 2016 entisen Tourulan tilan pihapuiden alta oli löytynyt tuoreita liito-oravan papanoita.

Puistikon tuhoaminen alkoi vuonna 2010, kun Tourulan tilan historiallisesti harvinainen kuusirivistö kaadettiin. Tuolloin oli valmistunut uusi ToimistoBusineskaava, joka ei sittemmin toteutunut. Tontin omistaja Jykes Kiiinteistö Oy hakkautti  komean kuusirivin ilman lupaa. Puiden kannot ovat yhä nähtävissä lumen alla Ramoninkadun varressa.

Puheenjohtaja Eero Kuusela ja Ylen toimittaja Riikka Pennanen keskustelevat liito-orava-havainnoista. Täytetty liito-orava (työnimenä Rise) mukana kuvassa entisen Tourulan tilan tontilla,Ramoninkatu 4.

 

18:43:16

 

Hallituksen päätöksiä

Päätimme seuraavan kannanoton 3.1.2017:

Vastustamme Ramoninkatu 4:n kaavamuutosta – Rise-kampuksen sijoittaminen Tourujoen rantaan entisen Tourulan tilan päärakennuksen paikalle.

Tourulan tilan tulipalo vuonna 1986.