Kangas rakennussuojelu

Vanha talli, heinänajosilta ylisille

Sulku avattu, vanha ränni.

Vanha Tourujoeon uoma

Vanha paperitehdas

Liito-oravien kuusikko Ailakinkadulla

Liito-oravan pesä