Mikä Alakaupunki?

Yhdistyksen toimialue on  Kalevankadun, Yliopistonkadun, Kansakoulukadun, Sammonkadun, Väinönkadun, Sepänkadun, Rajakadun, Puistokadun, Kankaankadun, moottoritien, rautatien ja Heikinkadun rajaama alue.  Yhdistyksen toimialue koostuu siis Puistolan, Tourulan ja Kankaan kaupunginosista.

Rajaus keskustan suuntaan on parhaillaan ajankohtainen keskustelussa Yläkaupungin asukasyhdistyksen kanssa. Alakaupungin eri osia ja niiden asukkaita yhdistää Tourujoki ja sen sekä jokiympäristön kehittäminen viihtyisämmäksi. Asukasyhdistys on vaikuttanut merkittävällä tavalla Tourujoen entistämissuunnitelmiin.  

Tourulan puoleiselle rannalle siltojen väliin on avattu Tourujoen puisto, joka on oleiluun ja virkistäytymiseen sekä tapahtumien järjestämiseen tarkoitettua esteetöntä, avointa kaupunkitilaa. Asukasyhdistys on ollut mukana suunnittelussa.

Tällä hetkellä asukkaissa herättää suurta huolta alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä vaarantava hautausmaan viereen suunniteltu Tuonelan silta. Tämä uusi silta joka on tarkoitettu kevyen liikenteen käyttöön, nk. Baanan jatkeeksi, toisi Puistokadulle Puistokadun päiväkotikoulun välittömään läheisyyteen, suuren määrän nopeita pyöräilijöitä.

Tuonelan silta poistaisi toteutuessaan virkistyskäytöstä hautausmaan vieressä olevan pienen puiston, joka on ympäri vuoden tärkeä koirien kohtaamis- ja ulkoilupaikka ja kesäaikaan asukkaille mieleinen piknik–retkien kohde.

008